سایت بایک فارسی!

دروازه ورود به دنیای مجازی

تحلیل و ارائه راه حل های جامع مبتنی بر وب 2

لوگو سایت بایک
منو دسترسی

سامانه مدیریت مجتمع های مسکونی و تجاری

مدیریت مجتمع های مسکونی

از بزرگترین دغدغه های مدیریت یک مجتمع مسکونی یا تجاری، اطلاع رسانی ، دریافت پیشنهاد ها یا انتقادها، بر قراری جلسه جهت اتخاذ تصمیمی صحیح در موارد لازم و ... است. با تدبیر ویژه شرکت تحولگران عرصه اطلاعات به این مقوله، راهکاری ارائه شده  که به سادگی موجب تسهیل مدیریت مجتمعهای مسکونی یا تجاری می گردد و ساکنین هم با استفاده از ابزاری که مدیریت ساختمان در اختیار دارد دیگر دغدغه در خصوص مواردی مثل تعیین و وصول مخارجی از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، مسوول نگهداری تأسیسات، باغبان،(به طور کلی هزینه های شارژ و تعمیرات قسمت های مشترک که لازم است به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم گردد، نخواهند داشت. همچنین این محصول، این امکان را دراختیار مدیریت ساختمان قرار می دهد که دریافت هزینه های مربوط به شارژ هم از طریق اینترنت و وب سایت مدیر ساختمان پرداخت گردد.

 

 

آدرس : شهر جدید پرند، میدان استقلال ، بلوک F4 واحد 139 - تلفن : 57425-021   سامانه پشتیبانی / تیکتینگ