سایت بایک فارسی!

دروازه ورود به دنیای مجازی

تحلیل و ارائه راه حل های جامع مبتنی بر وب 2

لوگو سایت بایک

سیستم خبری

سرعت قابل لمس درج اخبار با گروه بندی های مورد نیاز در این سیستم  از مهم ترین اولویت های ما بوده است. از طریق این سیستم بدون نیاز به ساخت صفحات اخبار خود را درج کنید و طرح دلخواه مربوط به طراحی ظاهری اخبار را با یه کلیک انجام تنظیم کنید.سیستم، ارتباط تمامی صفحات را با توجه به گروه بندی اخبار  برقرار می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم خبری (درج اخبار) سایت بایک دارای 3 بخش اصلی است

 

 

در بخش مدیریت گروه های خبری، گروه خبرها را تعریف می کنید (مثلا خبر، مقاله،...)

 

 

 

در بخش مدیریت انواع خبر می توان نوع خبر را تعریف نمود. مثلا سیاسی، ورزشی، فرهنگی و ... که به تفکیک می تواند در گروه خبر مرتبط قرار گیرد.

 

 

 

 

در بخش مدیریت خبر، گروه خبر و نوع خبر را مشخص نموده و خبر را درج می کنیم.

شایان ذکر است که فرم نمایش خبر ها را می توان در طرح و گرافیکی دلخواه انتخاب و تغییر داد.

 

 

نمونه خروجی سیستم درج اخبار سایت بایک :

 

آدرس : شهر جدید پرند، میدان استقلال ، بلوک F4 واحد 139 - تلفن : 57425-021   سامانه پشتیبانی / تیکتینگ