سایت بایک فارسی!

دروازه ورود به دنیای مجازی

تحلیل و ارائه راه حل های جامع مبتنی بر وب 2

لوگو سایت بایک

وضعیت فعالیت سرورهای سایت بایک


 

 

سرور های مراکز داده ایران

       

سرور های مراکز داده بیرون از ایران

 
آرم سایت بایک فارسی سرور 1 وب سایت ایران (سایت بایک) >1ms   آرم سایت بایک فارسی سرور 1 وب سایت (سایت بایک)
آرم سایت بایک فارسی سرور 2 وب سایت ایران (سایت بایک) >1ms   آرم سایت بایک فارسی سرور 2 وب سایت (سایت بایک)
آرم سایت بایک فارسی سرور 3 وب سایت ایران (سایت بایک) >1ms   آرم سایت بایک فارسی سرور 3 وب سایت (سایت بایک)
آرم سایت بایک فارسی سرور 4 وب سایت  ایران (سایت بایک) >1ms        
       
ترافیک سرور های سایت بایک ایران در 24 ساعت گذشته      
       
               
آرم سایت بایک فارسی سرور 1 ایمیل ایران (سایت بایک) >1ms   آرم سایت بایک فارسی سرور 1 ایمیل  (سایت بایک)
آرم سایت بایک فارسی سرور 2 ایمیل ایران (سایت بایک) >1ms   آرم سایت بایک فارسی سرور 2 ایمیل (سایت بایک)
               
سرور هاستینگ 1 ویندوز (عمومی) >1ms        
سرور هاستینگ 2 ویندوز (عمومی) >1ms        
سرور هاستینگ 1 لینوکس (عمومی) >1ms        
سرور هاستینگ 2 لینوکس (عمومی) >1ms        
               
آرم سایت بایک فارسی سرور ماشین های مجازی (VmWare) >1ms        
               
آرم سایت بایک فارسی سرور محصول مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM AP) >1ms        
               
آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 1 >1ms   آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 1
آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 2 >1ms   آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 2
آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 3 >1ms   آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 3
آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 4 >1ms        
آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 5 >1ms        
آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 6 >1ms        
آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 7 >1ms        
آرم سایت بایک فارسی سرور DNS 8 >1ms        
               
آرم سایت بایک فارسی سرور 1 مانیتورینگ ترافیک  (VM Monitor) >1ms        
آرم سایت بایک فارسی سرور 2 مانیتورینگ ترافیک  (VM Monitor) >1ms        
               
آرم سایت بایک فارسی سرور بکاپ داده های کاربران >1ms   آرم سایت بایک فارسی سرور بکاپ داده های کاربران
          آرم سایت بایک فارسی سرور پشتیبان جایگزین
ترافیک کل سرویس ها در 24 ساعت گذشته    
     

آدرس : شهر جدید پرند، میدان استقلال ، بلوک F4 واحد 139 - تلفن : 57425-021   سامانه پشتیبانی / تیکتینگ