سایت بایک فارسی!

دروازه ورود به دنیای مجازی

تحلیل و ارائه راه حل های جامع مبتنی بر وب 2

لوگو سایت بایک

سیستم مناقصات

 

 

 

بدون نیاز به صرف هزینه ای اضافی یک سیستم قدرتمند مناقصات در اختیار شماست.شرح مناقصات و عملیات مربوط به درخواست مناقصه در این سیستم قابل تعریف است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله اول این سامانه نام مناقصه به همراه شرح آن را تعریف می کنید.

 

در مرحله بعد شرح هر مناقصه را با وارد اطلاعات اطلاعات مربوط به آن تعریف می کنید. اطلاعات مورد نیاز این بخش به شرح نام مناقصه، شماره مناقصه، تاریخ شروع و پایان، متن و تصویر یا فایل پیوست می باشند. 

 

آدرس : شهر جدید پرند، میدان استقلال ، بلوک F4 واحد 139 - تلفن : 57425-021   سامانه پشتیبانی / تیکتینگ